Oferta

Biuro Rachunkowe Piotr Karmazyn działające pod firmą Piotr Karmazyn Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karpio” z siedzibą w Przemyślu przy ul. Opalińskiego 9/8 oferuje następujące usługi:

  1. Prowadzenie ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.
  2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  4. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT.
  5. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ZUS.
  6. Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej.
  7. Przygotowywanie wniosków o dotacje unijne.

W ramach wykonywanych usług na pisemne upoważnienie Zleceniodawcy reprezentujemy go w trakcie kontroli organów skarbowych i ZUS-u.